LOT odświeża CI

lot_770

Na zlecenie Polskich Linii Lotniczych LOT zajęliśmy się odświeżeniem korporacyjnej identyfikacji wizualnej spółki. Projekt jest elementem szerszych działań mających na celu ujednolicenie przekazów korporacyjnych i marketingowych LOTu.

Naszym zadaniem była modyfikacja Corporate Identity w taki sposób, aby ujednolicić sposób zewnętrznego prezentowania spółki. Odświeżeniu zostały podane nie tylko materiały graficzne i layouty, ale przede wszystkim wprowadzono nowe standardy prezentacji spółki. Nowa komunikacja korporacyjna jest także spójna z przekazami marketingowymi skierowanymi do konsumenta.

Rewitalizacja komunikacji wizualnej jest elementem nowej strategii, mającej na celu pozycjonowanie PLL LOT jako nowoczesnych linii lotniczych. W nowej identyfikacji tradycja spotyka się z nowoczesnością – ikony mediów społecznościowych są wykorzystane w materiałach, przy jednoczesnej ekspozycji żurawia, który towarzyszy firmie od 86 lat.

Warunki współpracy określa umowa ramowa podpisana na czas nieokreślony. Za bieżącą obsługę klienta odpowiadają Ilona Borucka i Aurelia Szokal-Egierd. Autorem identyfikacji jest Urban Godlewski.